माथी प्रयोग गर्ने विधि Rewards

Rewards

रेमिटान्स र साथीको परिचयबाट जम्मा गर्न सकिने RupeeSendStamp

 • एक पटकको रेमिटान्स बापत रेमिटान्स स्टाम्प
 • एक जना साथी परिचय गरे बापत रेमिटान्स स्टाम्प
 • १० वटा स्टाम्प जम्मा भएपछि एक पटकको रेमिटान्स बिना शुल्कको गर्न सक्नु हुनेछ !
 • View Stamp
 • Benefits
 • नेपालमा नगद भुक्तानी भएको अवस्थामा रेमिटान्स स्टाम्प जम्मा हुनेछ ।
 • साथीले तपाईंको कोड प्रयोग गरी सदस्यता दर्ता गरेको अवस्थामा रेमिटान्स स्टाम्प जम्मा हुनेछ ।
 • १० वटा स्टाम्प जम्मा भएपछि एक पटकको रेमिटान्स बिना शुल्कको गर्न सक्नु हुनेछ ।

 • रेमिटान्स स्टाम्प
 • Friend Stamp

स्टाम्प संकलन गर्नुहोस रRewards प्राप्त गर्नुहोस & श्रेणी बढाउनुहोस ।!

निलो कार्ड

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Blue card
Benefits
१० वटा स्टाम्प जम्मा भएपछि एक पटकको रेमिटान्स बिना शुल्कको गर्न सक्नु हुनेछ ।

सिल्भर कार्ड

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Silver card
Benefits
१० वटा स्टाम्प जम्मा भएपछि एक पटकको रेमिटान्स बिना शुल्कको गर्न सक्नु हुनेछ ।

गोल्ड कार्ड

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Gold card
Benefits
१० वटा स्टाम्प जम्मा भएपछी एक पटकको रेमिटान्स बिना शुल्कको गर्न सक्नु हुनेछ ।

स्टाम्प प्राप्त गर्ने तरिका

1. रेमिटान्स गर्नुभई

नेपालमा नगद भुक्तानी भएको अवस्थामा रेमिटान्स स्टाम्प जम्मा हुनेछ ।

रेमिटान्स रद्द भएको अवस्थामा रेमिटान्स स्टाम्प जम्मा हुनेछैन ।

2. साथिलाई रुपिसेंडको परिचय गराउनुहोस र स्टाम्प संकलन गर्नुहोस
1 आफ्नो साथी वा परिवारलाई आफ्नो "Introduction कोड" भन्नुभएर रुपिसेंडको बारेमा जानकारी गराउने ।

Introduction code

2 आफ्नो साथी वा परिवारलाई SMS वा इमेलबाट सदस्यता दर्ता वेबसाइटको URL पठाइ रुपिसेंडको बारेमा जानकारी गराउन सक्नु हुन्छ ।

Introduction code

तपाईंको साथीले सदस्यता दर्ता गर्ने बेलामा तपाईंको Introduction कोड प्रयोग गर्नु भएमा साथीको व्यक्तिगत पहिचान पुष्टी प्रक्रिया पुरा भएपछी स्टाम्प प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

1" परिचय कोड” प्रयोग गर्ने तरिका

You
Tell your introduction code to your friend

1. आफ्नो साथी वा परिवारलाई आफ्नो "Introduction कोड" भन्नुहोस

परिचित हुने व्यक्ति
Your friend inputs the code

2. तपाईंको साथीले सदस्यता दर्ता गर्ने बेलामा तपाईंको परिचय कोड प्रयोग गर्नु हुन्छ ।

You
 साथीले सदस्यता दर्ता गर्नुभएमा तपाईंले एक स्टाम्प प्राप्त गर्नुहुनेछ ।

3. साथीको व्यक्तिगत पहिचान पुष्टी प्रक्रिया पुरा भएपछी १ स्टाम्प प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईंको "Introduction कोड" मेरो पेज मा हेर्न सक्नुहुन्छ ।

2 साथीलाई कसरी परिचय गराउने

You
 साथीलाई कसरी परिचय गराउने

1. साथीको विवरण भरेर SMS पठाउनुहोस ।

परिचित हुने व्यक्ति
सदस्यता दर्ता

2. वेबसाइटको URL SMS गरी सदस्यता दर्ता

You
जब तपाईंको साथिले सदस्यता दर्ता गर्ने बित्तिकै एउटा स्टाम्प प्राप्त गर्नसक्नु हुन्छ ।

3. साथीको व्यक्तिगत पहिचान पुष्टी प्रक्रिया पुरा भएपछी १ स्टाम्प प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

इमेल वा SMS मार्फत साथिलाई रुपिसेंडको परिचय गराउने
 • SMS

इमेल वा SMS मार्फत साथिलाई रुपिसेंडको परिचय गराउने

स्टाम्प हेर्ने तरिका

 • लग-इन गर्नुभई मेरो पेजमा गएर “Rewards” बटन क्लिक गरी आफ्नो स्टाम्प हेर्न सक्नुहुनेछ ।
 • स्टाम्प हेर्ने