माथी शाखाहरु रहेको स्थान

शाखाहरु रहेको स्थान

Samseong Branch

3F 5, Bongeunsa-ro 82-gil, Gangnam-gu, Seoul

नजिकको स्टेशन

Seoul Metro Line 9 Sansung-Joongang Station (1 minute walk)

TEL

02-6958-7071/01057387073/01057397073 (प्रतिनिधि)